சத்தமில்லாத தனிமை கேட்டேன்;
யுத்தமில்லாத உலகம் கேட்டேன்;
இரத்தத்தில் என்றென்றும் வேகம் கேட்டேன்;
ரகசியமில்லா உள்ளம் கேட்டேன்;
உயிரைக்கிள்ளாத உறவைக் கேட்டேன்;
ஒற்றைக் கண்ணீர் துளியைக் கேட்டேன்;
வரிகளில்லா வார்த்தை கேட்டேன்;
வயதுக்கு சரியான வாழ்க்கை கேட்டேன்;
இடிகளில்லாத மேகம் கேட்டேன்;
இளமை கெடாத மோகம் கேட்டேன்;
பறந்து பறந்து நேசம் கேட்டேன்;
பாசாங்கில்லாத பாசம் கேட்டேன்;
புல்லின் நுனியில் பனியைக் கேட்டேன்;
பூவின் மடியில் படுக்கைக் கேட்டேன்;
தானே உறங்கும் விழியைக் கேட்டேன்
தலையைக் கோதும் விரலைக் கேட்டேன்
இரவில் நனையும் சோலை கேட்டேன்;
நீலக்குயிலின் பாடல் கேட்டேன்;
நடந்து போக நதிக்கரை கேட்டேன்;
கிடந்து உருள புல்வெளி கேட்டேன்;
தொட்டுப் படுக்க நிலவைக் கேட்டேன்
எட்டிப் பறிக்க விண்மீன் கேட்டேன்;

துக்கம் மறந்த தூக்கம் கேட்டேன்;
தூக்கம் மறக்கும் கனவைக் கேட்டேன்;
பூமிக்கெல்லாம் ஒரு பகல் கேட்டேன்;
பூவுக்கெல்லாம் ஆயள் கேட்டேன்;
மனிதர்க்கெல்லாம் ஒரு மனம் கேட்டேன்;
பறவைக்கெல்லாம் தாய்மொழி கேட்டேன்;
உலகுக்கெல்லாம் சம மழை கேட்டேன்;
ஊருக்கெல்லாம் ஒரு நதி கேட்டேன்;
வானம் முழுக்க நிலவைக் கேட்டேன்;
வாழும் போதே சொர்க்கம் கேட்டேன்;
எண்ணம் எல்லாம் உயரக் கேட்டேன்
எரியும் தீயாய் கவிதை கேட்டேன்;
கண்ணீர் கடந்த ஞானம் கேட்டேன்
காமம் கடந்த யோகம் கேட்டேன்;
சுற்றும் காற்றின் சுதந்திரம் கேட்டேன்
சிட்டுக்குருவியின் சிறகைக் கேட்டேன்;
உச்சந்தலை மேல் மழையைக் கேட்டேன்;
உள்ளங்காலில் நதியைக் கேட்டேன்;
பண்கொண்ட பாடல் பயிலக் கேட்டேன்;
பறவைக்கிருக்கும் வானம் கேட்டேன்;
நன்றி கெடாத நட்பைக் கேட்டேன்;
நடுங்க விடாத செல்வம் கேட்டேன்;

மலரில் ஒரு நாள் வசிக்கக் கேட்டேன்;
மழையில் சங்கீதம் ருசிக்கக் கேட்டேன்
நிலவில் நதியில் குளிக்கக் கேட்டேன்;
நினைவில் சந்தனம் மணக்கக் கேட்டேன்
விழுந்தால் நிழல் போல் விழவே கேட்டேன்
அழுதால் மழை போல் அழவே கேட்டேன்;
ஏகாந்தம் என்னோடு வாழக் கேட்டேன்;
எப்போதும் சிரிக்கின்ற உதடுகள் கேட்டேன்;
பனித்துளி போல் ஒரு சூரியன் கேட்டேன்;
சூரியன் போல் ஒரு பனித்துளி கேட்டேன்;
ராஜராஜனின் வாளைக் கேட்டேன்;
வள்ளுவன் எழுதிய கோலைக் கேட்டேன்;
பாரதியாரின் சொல்லைக் கேட்டேன்;
பார்த்திபன் தொடுத்த வில்லைக் கேட்டேன்;
மாயக் கண்ணன் குழலைக் கேட்டேன்;
மதுரை மீனாட்சி கிளியைக் கேட்டேன்;
சொந்த உழைப்பில் சோற்றைக் கேட்டேன்;
தொட்டுக் கொள்ள பாசம் கேட்டேன்;
மழையைப் போன்ற புல்வெளி கேட்டேன்;
புல்லைப் போன்ற பணிவைக் கேட்டேன்;
புயலைப் போன்ற துணிவைக் கேட்டேன்;
இடியைத் தாங்கும் தோள்கள் கேட்டேன்;

இழிவைத் தாங்கும் இதயம் கேட்டேன்;
துரோகம் தாங்கும் வலிமை கேட்டேன்;
தொலைந்து விடாத பொறுமை கேட்டேன்;
சொன்னது கேட்கும் உள்ளம் கேட்டேன்;
சொன்னால் தாவும் வேகம் கேட்டேன்;
கயவரை எரிக்கும் கண்கள் கேட்டேன்;
காலம் கடக்கும் கால்கள் கேட்டேன்;
சின்னச் சின்ன தோல்விகள் கேட்டேன்
சீக்கிரம் ஆறும் காயம் கேட்டேன்;
மூடியில்லாத முகங்கள் கேட்டேன்
போலியில்லாத புன்னகை கேட்டேன்
தவழும் வயதில் தாய்ப்பால் கேட்டேன்
தாவும் வயதில் பொம்மைகள் கேட்டேன்
ஐந்து வயதில் புத்தகம் கேட்டேன்;
ஆறாம் விரலாய் பேனா கேட்டேன்;
காசே வேண்டாம் கருணை கேட்டேன்;
தலையணை வேண்டாம் தாய்மடி கேட்டேன்;
கூட்டுக்கிளி போல் வாழக் கேட்டேன்
குறைந்தபட்ச அன்பைக் கேட்டேன்;
இத்தனை கேட்டும் கிடைக்கவில்லை
இதிலே எதுவும் நடக்கவில்லை
வாழ்வே வாழ்வே வேண்டாமென்று
மரணம் மரணம் மரணம் கேட்டேன்..

Advertisements